SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Opolu i całym powiecie opolskim

Test prędkości Internetu w Opolu - jak go stosownie wykonać?

Aby przeprowadzić test prędkości internetu w Opolu, można skorzystać z różnych narzędzi online, takich jak Speedtest.net, Fast.com, czy TestMy.net. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, które pomogą przeprowadzić test w sposób stosowny:

 1. Wyłącz wszystkie aplikacje i programy korzystające z internetu, aby uzyskać bardziej dokładne wyniki testu.
 2. Upewnij się, że Twój komputer lub urządzenie mobilne jest połączone z siecią Wi-Fi lub przewodową.
 3. Wybierz serwer testowy, który znajduje się blisko Twojego miejsca zamieszkania, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. W przypadku testów na stronie Speedtest.net, można to zrobić poprzez kliknięcie na przycisk "Change Server" i wybór serwera z listy.
 4. Uruchom test, aby zmierzyć prędkość pobierania, wysyłania i opóźnienia (ping). Wyniki będą wyświetlane w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).
 5. Powtórz test kilka razy, aby uzyskać bardziej dokładne wyniki. Pamiętaj, że wyniki testu są zależne od wielu czynników, takich jak obciążenie sieci, jakość połączenia i sprzętu, a także odległość od nadajnika.
 6. Przyjrzyj się wynikom i porównaj je z umową lub ofertą internetową, którą masz podpisaną z dostawcą usług internetowych. Jeśli wyniki są znacznie niższe od tego, co zostało obiecane w umowie, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby zdiagnozować i rozwiązać problem.

Pamiętaj, że test prędkości internetu to tylko jedno narzędzie, które pomaga określić prędkość pobierania i wysyłania danych, a także czas odpowiedzi sieci (ping) i zmienność opóźnienia (jitter).

Czemu warto wykonać speed test w Opolu?

Istnieje wiele powodów, dla których warto wykonać speed test w Opolu lub w dowolnym innym miejscu, w którym korzystamy z usług internetowych. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 1. Sprawdzenie, czy otrzymujemy prędkość internetu zgodną z umową - wykonanie testu prędkości pozwala na sprawdzenie, czy prędkość pobierania i wysyłania danych, którą otrzymujemy od dostawcy usług internetowych, odpowiada temu, co jest określone w umowie. W przypadku, gdy wyniki testu są znacznie niższe od tego, co zostało obiecane w umowie, można skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu rozwiązania problemu.
 2. Diagnozowanie problemów z prędkością internetu - jeśli korzystanie z internetu jest wolne lub strony internetowe i pliki pobierają się bardzo powoli, wykonanie testu prędkości może pomóc w diagnozowaniu problemów z połączeniem internetowym. Test pokaże, czy problem leży po stronie dostawcy usług internetowych czy w urządzeniu użytkownika.
 3. Porównanie prędkości internetu między różnymi lokalizacjami - jeśli korzystasz z internetu w różnych miejscach, wykonanie testów prędkości pozwoli na porównanie prędkości internetu między nimi. Może to pomóc w wyborze najlepszego dostawcy usług internetowych lub porównaniu jakości połączenia w różnych miejscach.
 4. ptymalizacja połączenia internetowego - wykonanie testów prędkości może pomóc w optymalizacji połączenia internetowego. Można na przykład zidentyfikować, czy połączenie przewodowe jest szybsze niż Wi-Fi lub czy zmiana urządzeń sieciowych, takich jak router, może poprawić prędkość internetu.

Jakie dane poznasz prawidłowo wykonując test prędkości internetu w Opolu?

Prawidłowo wykonany test prędkości internetu w Opolu lub w innym miejscu powinien dostarczyć informacji na temat kilku kluczowych parametrów, takich jak:

 1. Prędkość pobierania danych (download) - informuje nas, z jaką szybkością nasze urządzenie jest w stanie pobierać dane z internetu. Wynik jest zazwyczaj wyrażany w megabitach na sekundę (Mbps).
 2. Prędkość wysyłania danych (upload) - informuje nas, z jaką szybkością nasze urządzenie jest w stanie wysyłać dane do internetu. Wynik jest zazwyczaj wyrażany w megabitach na sekundę (Mbps).
 3. Opóźnienie (ping) - informuje nas, jak szybko nasze urządzenie jest w stanie nawiązać połączenie z serwerem. Wynik jest zazwyczaj wyrażany w milisekundach (ms).
 4. Jitter - informuje nas o zmienności opóźnień w czasie. Wartość jittera jest zazwyczaj wyrażana w milisekundach (ms).
 5. Przepływność (throughput) - informuje nas, jaka część przepustowości sieci jest wykorzystywana przez nasze urządzenie. Wynik jest zazwyczaj wyrażany w procentach.

Wszystkie te informacje mogą być pomocne w diagnozowaniu problemów z połączeniem internetowym, optymalizacji połączenia, porównaniu prędkości internetu między różnymi lokalizacjami i sprawdzeniu, czy otrzymujemy prędkość internetu zgodną z umową.

Czym jest download - prędkość pobierania danych?

Download to prędkość pobierania danych z internetu na urządzenie użytkownika. Oznacza to, jak szybko użytkownik może pobrać pliki, strony internetowe, filmy, gry, muzykę i inne materiały z sieci. Prędkość download jest wyrażana zazwyczaj w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).

Warto pamiętać, że prędkość download może być ograniczana przez czynniki takie jak wydajność urządzenia, wykorzystywana technologia łącza internetowego, obciążenie sieci, a także odległość użytkownika od źródła danych w sieci. Prędkość download jest jednym z kluczowych parametrów, które bierzemy pod uwagę podczas wyboru dostawcy internetu i decyzji o wyborze określonego planu internetowego.

Dla jakich czynności wykonywanych w sieci wysoka prędkość download ma znaczenie?

Wysoka prędkość download jest ważna dla wielu czynności wykonywanych w sieci, a zwłaszcza dla:

 1. Pobierania plików - im szybciej użytkownik może pobrać pliki z internetu Airmax, tym szybciej może rozpocząć korzystanie z nich.
 2. Odtwarzania filmów i muzyki - wysoka prędkość download umożliwia płynne odtwarzanie filmów i muzyki bez przerywania i buforowania.
 3. Gry online - szybka prędkość download pozwala użytkownikowi na szybsze pobieranie gier, a także na szybsze pobieranie aktualizacji gier, co przekłada się na lepszą jakość rozgrywki.
 4. Przeglądanie stron internetowych - wysoka prędkość download umożliwia szybkie wczytywanie stron internetowych i skracanie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.
 5. Praca zdalna - w przypadku pracy zdalnej lub nauki online, wysoka prędkość download umożliwia szybkie pobieranie plików i materiałów dydaktycznych, co przyspiesza proces nauki i pracy.
 6. Streamowanie wideo - wysoka prędkość download jest szczególnie ważna dla użytkowników, którzy często korzystają z serwisów streamingowych takich jak YouTube czy Netflix, ponieważ zapewnia płynne odtwarzanie filmów i programów telewizyjnych bez przerywania.

Upload - czym jest prędkość wysyłania danych?

Upload to prędkość wysyłania danych z urządzenia użytkownika do internetu. Oznacza to, jak szybko użytkownik może przesyłać pliki, zdjęcia, filmy i inne materiały do sieci. Prędkość upload jest zwykle wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).

Warto zauważyć, że prędkość upload może mieć znaczny wpływ na jakość połączenia podczas prowadzenia rozmów wideo lub gry online, ponieważ wysoka prędkość upload umożliwia szybsze przesyłanie danych z urządzenia użytkownika do serwera w sieci. Prędkość upload jest również ważnym parametrem, który jest brany pod uwagę podczas wyboru dostawcy internetu i decyzji o wyborze planu internetowego.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Opolu, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Zmienności opóźnienia - czym jest jitter?

Jitter (tłumaczone czasem jako "zakłócenia czasowe") to miara zmienności opóźnienia przesyłania danych w sieci. Innymi słowy, jitter określa, jak bardzo zmienia się czas przesyłania danych pomiędzy urządzeniami w sieci.

W idealnych warunkach czas przesyłania danych byłby stały, ale w rzeczywistości różne czynniki mogą wpływać na opóźnienia, takie jak ruch sieciowy, przeciążenie sieci, zakłócenia lub problemy z połączeniem. Jitter mierzy te fluktuacje w czasie przesyłania danych, co może prowadzić do pogorszenia jakości połączenia.

Jitter jest szczególnie istotny w przypadku transmisji w czasie rzeczywistym, takich jak wideokonferencje czy gry online, ponieważ wysoki jitter może powodować przerywania w dźwięku lub obrazie oraz utrudniać komunikację między użytkownikami. Optymalizacja sieci i zastosowanie odpowiednich narzędzi do monitorowania jitteru może pomóc w zapewnieniu stabilnego i płynnego połączenia.

Opóźnienia - czym jest ping?

Ping to komenda używana w celu sprawdzenia szybkości i jakości połączenia internetowego między dwoma urządzeniami. Ping mierzy czas, jaki potrzebny jest na przesłanie pakietu danych między urządzeniami, a następnie otrzymanie odpowiedzi zwrotnej.

Podczas gdy w przypadku innych testów prędkości internetu skupiamy się na prędkości pobierania i wysyłania danych, ping pozwala nam na określenie opóźnienia, które wpływa na jakość połączenia. Opóźnienie to czas, jaki upływa od momentu, kiedy wysyłamy żądanie do momentu, kiedy otrzymujemy odpowiedź.

Wartość opóźnienia wyrażana jest w milisekundach (ms) i im niższa, tym lepsza jakość połączenia. Wartość pinga zależy od wielu czynników, takich jak prędkość łącza internetowego, odległość między urządzeniami, a także jakość samego połączenia.

Czy można ufać wynikom uzyskanym w wyniku testów prędkości Internetu w Opolu?

Oczywiście, wyniki testów prędkości internetu w Opolu i innych miastach zwykle są wiarygodne, o ile są przeprowadzane przy użyciu zaufanych narzędzi i metod.

Jednak warto pamiętać, że wyniki testów prędkości internetu zależą od wielu czynników, takich jak prędkość łącza, rodzaj i jakość urządzeń sieciowych, obciążenie sieci w danym czasie, a także odległość od serwera testowego. Dlatego też, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, ważne jest, aby testować prędkość łącza kilka razy w ciągu dnia i na różnych serwerach testowych, a także upewnić się, że nie ma innych urządzeń w sieci, które mogą wpłynąć na wyniki testu.

W przypadku wątpliwości co do wyników testu prędkości internetu, zawsze warto skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub specjalistą ds. sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Upewnij się, czy w tle nie pobierają się pliki do aktualizacji systemu - co mogłoby realnie wpływać na wiarygodność testu prędkości.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas wykonania pomiaru, bo niektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik pomiaru.
 • Jeśli router Wi-Fi jest podłączony do urządzenia typu bridge - należy go odłączyć.
 • Sprawdź, czy wersja przeglądarki z poziomu której będziesz dokonywać pomiaru jest zaktualizowana.
 • Zamknij wszystkie karty w przeglądarce, z pomocą której będziesz wykonywać speed test.
 • Jeśli test prędkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz zasilanie, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Przed zainicjowaniem pomiaru należy wyłączyć wszystkie programy - nie tylko VPN, ale nawet te działające w tle.
 • Jeśli do stacji bazowej (bridge) są podłączone również inne urządzenia (np. konsola) - również należy je odłączyć.

Speedomat Opole - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Opola

4.8/5.0 - ilość ocen: 1708

"Od dawna jestem w gronie konsumentów tej firmy. Początkowo dosyć sceptycznie podchodziłem do oferty. Wydawała się wyraźnie doskonała, a nieraz już się przekonałem, że obietnice mijają się z rzeczywistością. Prędko przekonałem się, że to, na co wskazują w szerokiej ofercie jest rzeczywistością, a nie tylko pustymi obietnicami. Dostęp został mi zapewniony bardzo prędko po podpisaniu umowy, za co wielki pozytyw. Bardzo prędka transmisja danych. Według mnie dla tych, jacy mieszkają w mieście Opole nie ma aktualnie dogodniejszej oferty. Jeżeli intryguje Cię światłowód, który Cię nie zawiedzie, moim zdaniem jest to opcja warta uwagi. Nie wiem, czy aktualnie na rynku działa proponująca dostęp stacjonarny na tak wysokim poziomie. W rzeczy samej polecam. Uważam, że podpisanie umowy było jedną z dogodniejszych decyzji, jakie podjąłem."

Damian / 2023-04-02

"Speedomat to doskonałe narzędzie do testowania prędkości internetu. Moja ulubiona witryna do testowania przy odbiorze instalacji u Klienta. Precyzyjny pomiar i prosta obsługa. Polecam."

Krzysztof / 2023-03-30

"Dostęp do sieci jest u nas czymś, bez czego nie możemy się obejść. Mąż pracuje zdalnie, ja kocham poczytać rozmaite rzeczy, do tego dochodzą dzieciaki, które po prostu muszą być online. Długo wypatrywaliśmy dostawcy, który będzie w stanie sprostać naszym oczekiwaniom. Niestety, kolejne oferty były pasmem niekończących się rozczarowań. Wszystko się zmieniło, kiedy trafiliśmy na usługi tej firmy. Jeśli miejscem Waszego zamieszkania jest Opole i dotąd nie udało się Wam odszukać dostawcy na poprawnym poziomie, szczerze polecam. Połączenie jest w samej rzeczy stabilne, a prędkość wprost zachwyca. Bez przeszkód możemy z sieci korzystać wszyscy równolegle, co nie przyczynia się do obniżenia jakości transferu. Nawet oglądanie filmów jest na w samej rzeczy poprawnym poziomie. Nie mogę pominąć także kwestii ceny, która jest wielkim atutem oferty."

Janina / 2023-01-28

Dołącz recenzję


© 2024